Huisarts Edward Knol

Edward Knol, één van de twaalf huisartsen van het Zwolse Gezondheidshuis Stadshagen, koos tien jaar terug welbewust voor het gezondheidscentrum. “Ik geloof in een eerstelijnsteam dat samen de klus klaart”, zegt hij. En ook: “Je kunt bij ons dokteren zoals past bij je affiniteit en je levensfase.”

“Hier kan ik helemaal denken vanuit zorg”

Voor hij neerstreek in Zwolle werkte Knol als tropenarts in Kenia en Papoea-Nieuw-Guinea waar hij gewend was om lid te zijn van een multidisciplinair eerstelijnsteam. Dat gedachtegoed, het als team bieden van integrale eerstelijnszorg, vond hij terug in het gezondheidscentrum. “Dus ja, mijn keuze was bewust”, zegt hij. Dat hij daarbij ook praktijkhouder zou zijn, woog minstens even zwaar. “Ik vind de autonomie van het praktijkhouderschap belangrijk, maar dan samen met andere zorgverleners en niet geldgedreven.” Hij wil met andere woorden dat rendement geen rol hoeft te spelen bij de keuzes die hij als huisarts maakt. “Dat wil geen enkele huisarts natuurlijk, maar kan er toch insluipen als je inkomsten afhankelijk zijn van wat je wel of niet investeert. Hier kan ik helemaal denken vanuit zorg en krijg ik een fatsoenlijk salaris. Hoe mooi is dat?”

Het Gezondheidshuis Stadshagen omvat, naast een apotheek en een brede fysiotherapiepraktijk, twéé huisartspraktijken met samen elf huisartsen. De twee praktijken hebben een gezamenlijke visie op de toekomst, maar bepalen daarbinnen elke hun eigen tempo en accenten. Zo blijft, zegt Knol, een aangename kleinschaligheid behouden en ontstaat toch een centrum met genoeg volume om de 23.000 inwoners (waarvan ruim 15.000 ingeschreven bij het centrum) van de jonge wijk Stadshagen de gewenste service te bieden. Het huis omvat ook een diëtistenpraktijk en praktijken voor ergotherapie, logopedie, podotherapie, kinderoefentherapie en mensendieck. Verder zijn ook de wijkverpleging, het sociaal wijkteam en een artsenlab in huis.

Affiniteit

Knol koos voor een 80/20 aanstelling – 80% patiëntenzorg en 20% managementtaken – en timmert aan de weg. Zijn uitgesproken affiniteit met samen de zorg goed organiseren zet hij in als coördinerend huisarts van zijn praktijk, lid van het managementteam van Stadshagen en hagro-voorzitter. Zo is hij medeverantwoordelijk voor de jaarplannen en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Waar zit de groei? “Het is geweldig leuk om daarover na te denken en te brainstormen”, zegt hij. Ook de ICT en e-health zitten in zijn portefeuille, denk aan experimenten met e-consulten en beeldbellen. En natuurlijk is er veel aandacht voor het wijkgerichte werken en regionale vernieuwing. Met behulp van de O&I-gelden gaat het centrum bijvoorbeeld kijken naar wat het Stadshagen-syndroom wordt genoemd: jonge ouders met veel ballen in de lucht, allebei werk, jonge kinderen, hypotheek, geen sociaal vangnet. “Teveel van hen belanden op het spreekuur van de POH-ggz. We gaan met het wijkteam onderzoeken hoe we dat voor kunnen zijn.”

Kwaliteit

Knol gaat hij zich komend jaar – met het scholingsbudget dat voor elke professional beschikbaar is – bekwamen in sportzorg en sportfysiologie, wat ook de samenwerking met de fysiotherapeuten verder versterkt. “Op je dertigste ben je een andere dokter dan op je vijfenveertigste”, zegt Knol, “en je wensen veranderen mee, misschien wil je dan juist wel een stuk management-verantwoordelijkheid of juist verdieping van je vakkennis. Bij Stadshagen willen we graag dat de huisartsen kunnen dokteren zoals past bij hun affiniteit en levensfase.”

Vragen? Mail naar Edward Knol.