“Wat voor type zorgverlener ben ik?”

"Naast de bekende modellen – waarnemer, hidha, praktijkhouder – is ook de optie loondienst bij het gezondheidscentrum het onderzoeken meer dan waard.”
Richard Brugman, bedrijfskundig adviseur bij adviesbureau VvAA

Inkomen huisarts

Inkomen is belangrijk. Maar hoe vergelijk je het inkomen van een waarnemer met het salaris van een huisarts bij een gezondheidscentrum?

Richard Brugman, bedrijfskundig adviseur bij adviesbureau VvAA: “In hoofdlijnen geeft de factsheet Verdienst Huisartsen Vergeleken de situatie goed weer, met name als het gaat om de vergelijking tussen waarnemers, hidha’s en huisartsen in dienst bij een gezondheidscentrum.” Een onderzoek in opdracht van het Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) zet de inkomens van de verschillende modellen naast elkaar: loondienst bij een gezondheidscentrum, hidha, waarnemen (zzp) en het praktijkhouderschap. Het onderzoek kijkt niet alleen naar het bedrag dat wordt bijgeschreven op de bankrekening, maar ook naar de bijkomende voordelen en vergoedingen.

Doorbetaling bij ziekte en vakantie

Waarnemers, die veel uren kunnen draaien, concludeert het SSFG-onderzoek, kunnen veel verdienen. Zeker als zij ook regelmatig ANW-diensten op hoger beloonde uren (nachten, feestdagen) voor hun rekening nemen. Zij missen echter de voordelen van de huisarts in loondienst bij een gezondheidscentrum: doorbetaling bij ziekte en vakantie, een individueel budget voor scholing en abonnementen, en elke vijf jaar de (kostbare) her-accreditatie als huisarts. Een recruiter zal daar nog aan toevoegen dat deze huisartsen, net als de zelfstandig praktijkhouder, werken met eigen op naam ingeschreven patiënten en dat de mogelijkheden om intensief (en innovatief) samen te werken al zijn ingebed in de organisatie, zowel met collega-huisartsen en praktijkondersteuners, als met zorgverleners uit andere disciplines.

Bedrijfskundig adviseur

Afwegen

Hoe je deze punten waardeert verschilt natuurlijk per persoon, zegt Brugman. Hij adviseert aankomende huisartsen goed bij zichzelf te rade te gaan. De eerste vraag is wat hem betreft: wat voor type zorgverlener ben ik? “Voor huisartsen die weinig voelen voor de rompslomp van het ondernemerschap en vooral huisarts willen zijn en zich helemaal willen concentreren op waarvoor ze zijn opgeleid, is loondienst bij een gezondheidscentrum een goede optie.” Verder zijn er vragen als: wat doet je partner, wil je een gezin beginnen, heb je net een huis gekocht? Brugman: “Ik zie vaak dat mensen dat onvoldoende afwegen en makkelijk meegaan met studiegenoten, terwijl die misschien wel in een heel andere situatie verkeren.”

Ontwikkelingen

Door het tekort aan huisartsen, blijft waarnemen aantrekkelijk, zegt Brugman, om je dan na verloop van tijd zelfstandig te vestigen. Anderzijds ziet hij het traditionele imago van de huisarts met een eigen praktijk veranderen. Onder afstuderende huisartsen – meer dan 80% van hen is vrouw – neemt de vraag naar andere modellen toe, waarin beter ingespeeld kan worden op individuele behoeften. Daarbij laat de recente corona-crisis, zegt hij, zien dat waarnemers ook kwetsbaar zijn: “Ik heb meerdere waarnemers gesproken die even niet nodig waren, omdat het bij de praktijkhouder stil viel.” Ook wet- en regelgeving speelt mee. Zo heeft de Belastingdienst aangekondigd meer te gaan sturen op het naleven van de regels, waardoor het moeilijker wordt om langdurig bij dezelfde praktijkhouder waar te nemen.

Toekomst

Brugman herhaalt zijn advies: “Ga als startende huisarts goed na waar je persoonlijke wensen en verplichtingen liggen.” En, vervolgt hij, kijk naar je stip op de horizon. “Waar zie je jezelf staan over vijf of tien jaar? Wil je specialiseren? Wil je naast het medisch-inhoudelijke ook organisatorische taken? Gaat je hart uit naar innovatie? Elk model heeft zijn eigen mogelijkheden. Naast de bekende modellen – waarnemer, hidha, praktijkhouder – is ook de optie loondienst bij het gezondheidscentrum het onderzoeken meer dan waard.”

 

 

VvAA is een adviesbureau dat zich richt op de zorg. Het geeft advies op juridisch, financieel en fiscaal gebied, en ondersteunt praktijken en organisaties bij werkgeversaangelegenheden.