Gezondheidscentrum: ruimte voor professionele ontwikkeling

“Het is belangrijk en heel stimulerend om samenwerkingsstructuren te ontwikkelen. Het geeft een enorme verbreding van het huisartsenvak.”
Anneke Pahlplatz, huisarts bij Zorggroep Almere

Ouderenzorg verder verbeteren

Huisarts Anneke Pahlplatz koos meteen na haar huisartsenopleiding in 2015 voor loondienst in een gezondheidscentrum van Zorggroep Almere: “Ik zocht een plek waar ik naast de patiëntenzorg mezelf verder kan ontwikkelen”, zegt ze daarover. Inmiddels geeft het gezondheidscentrum haar de ruimte om de kaderopleiding eerstelijns ouderengeneeskunde te volgen.

Zorggroep Almere maakt de tweejarige kaderopleiding in tijd en financieel mogelijk. Doordat Pahlplatz binnen het gezondheidscentrum gekoppeld is aan een collega-huisarts, met wie zij haar praktijk deelt, kan zij de opleiding voor de helft in werktijd volgen. Na afronding van de opleiding krijgt ze formeel een aanstelling om voor een aantal uren kaderarts-taken voor de organisatie op zich te nemen.

Pahlplatz: “Als kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde heb ik enerzijds mijn eigen patiënten en ben ik anderzijds ook bezig met de ontwikkeling van zorgpaden in Almere. Met als doel de samenwerking en de kwaliteit van zorg voor ouderen nog verder te verbeteren.”

Verbreding huisartsenvak

Nu al, tijdens haar kaderopleiding, is Pahlplatz betrokken bij het ontwikkelen van een val-poli in haar wijk. Dat doet ze samen met de huisartsen en de fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum, de wijkverpleging en het Flevoziekenhuis. Verder werkt ze aan een geriatrisch steunpunt in Almere: “Als huisarts kun je patiënten met een verdenking van dementie doorverwijzen naar verschillende specialisten, denk aan een neuroloog, een specialist ouderengeneeskunde, een geriater. In plaats daarvan willen we één verwijspunt maken, waar deze patiënten gescreend worden. Zo krijgen we deze kwetsbare ouderen beter in beeld en ontstaan er meer samenwerkingsverbanden rond deze specifieke groep.” 

Huisarts gezondheidscentrum

Ook is ze samen met de gemeente betrokken bij (G)oud in Almere om ouderen en welzijnsorganisaties beter met elkaar te verbinden. “Het is belangrijk en heel stimulerend om samenwerkingsstructuren te ontwikkelen. Het geeft een enorme verbreding van het huisartsenvak”, stelt Pahlplatz vast.

Covid-zorghotel

Met het uitbreken van corona ontstond er ook in Almere een groot probleem voor kwetsbare ouderen. Samen met het ziekenhuis, de verpleeghuizen en de huisartsen in de regio ontwikkelde ze in hoog tempo een covid-zorghotel voor ouderen die niet (meer) in het ziekenhuis thuishoren, maar nog onvoldoende hersteld zijn om naar huis te kunnen of mensen die waarschijnlijk gaan overlijden. Pahlplatz: “Bij de Zorggroep Almere zitten we als wijkverpleegkundigen, huisartsen en verpleeghuisartsen allemaal onder één dak. Ik heb me toen pas echt gerealiseerd hoe waardevol dat is. Je kunt op zo’n moment snel schakelen en gebruik maken van elkaars expertise, denk alleen al aan het organiseren van de benodigde ICT. Het was echt fantástisch.”