Ruimte voor vernieuwing in de zorg

Huisarts arts en zorg praktijkverhaal
“Het is heel boeiend om met kwaliteit bezig te zijn en het mooie is dat de organisatie me daarvoor de ruimte geeft.”
Pieter Kersemakers, huisarts bij Arts en Zorg in Den Haag

Meer tijd en geld voor speciale projecten

Huisarts Pieter Kersemakers (Arts en Zorg) zet zich – náást de zorg voor zijn patiënten – graag in voor vernieuwing in de zorg. Kersemakers schetst een toekomst waarin de zorgvraag toeneemt en de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat. Verder kampt Nederland op dit moment met een groeiend huisartsentekort. Vernieuwingen zijn kortom onontkoombaar. Gezondheidscentra, zegt hij, hebben meer mogelijkheden om tijd en geld vrij te maken voor speciale projecten, zeker de wat grotere organisaties. Het bevalt hem zeer dat Arts en Zorg zich nadrukkelijk sterk maakt voor innovatie, bijvoorbeeld op het terrein van e-health. Ofwel vernieuwingen die erop gericht zijn hoogwaardige huisartsenzorg beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

Chatten

Kersemakers verleent twee dagen per week zorg aan zijn patiënten en is daarnaast manager Kwaliteit en Zorg. In deze functie is hij betrokken bij het ontwikkelen van de chatfunctie, die tijdens de recente coronacrisis een hoge vlucht nam omdat het zorg op afstand mogelijk maakt. Via de chatfunctie kunnen patiënten zeven dagen per week tussen 07:00 en 20:00 uur medische vragen stellen aan een speciaal chatteam van huisartsen en doktersassistentes. Via de chat worden veel kleine vragen meteen opgelost, wat ook in meer gewone tijden de druk op de huisarts verlicht. Kersemakers boog zich onder andere over de afspraken voor het gebruik en de veiligheid van de chat.

Pieter

Digitale dokterstas

Ook was hij betrokken bij een pilot met de digitale dokterstas, een andere vernieuwing waar veel tijd in wordt gestoken. Daarmee kunnen anderen dan de huisarts (bijvoorbeeld een doktersassistente of soms de patiënt zelf) bepaalde handelingen uitvoeren. “Ik kan nu bijvoorbeeld vanuit mijn spreekkamer in Den Haag, live het trommelvlies van een patiënt in Enschedé bekijken”. Een uitkomst, zegt Kersemakers, wanneer er op locatie even geen huisarts beschikbaar is.

Zoals andere gezondheidscentra sluit Arts en Zorg aan bij initiatieven van bijvoorbeeld het NHG, maar ook heeft de organisatie een eigen centrale afdeling voor digitale vernieuwing. De huisartsen doen mee in pilots en geven feedback vanuit de praktijk. Zo is het gezondheidscentrum meteen ook een ideale proeftuin. Kersemakers: “De koppeling met de dagelijkse praktijk is belangrijk. In een gezondheidscentrum is dat mogelijk. Omdat ik ook huisarts ben, wordt er goed naar mij geluisterd. Men weet dat ik spreek vanuit de praktijk.” Dat geldt voor hemzelf ook: “Ik ben als huisarts bewust in de managementhoek terecht gekomen, maar de patiëntenzorg blijft voor mij onmisbaar. Ik wil graag met mijn voeten in de praktijk staan.”

Arts en Zorg is een grote organisatie met 21 gezondheidscentra verspreid over heel Nederland. Ook de zorg voor asielzoekers in Nederland is ondergebracht bij Arts en Zorg.

Vind een gezondheidscentrum bij u in de buurt