Naast praktijk ook ruimte om zorg te bieden aan asielzoekers

"Ik hou van variatie, ik wil niet steeds hetzelfde doen. Afwisseling vind ik gezonder, het is leuker en het houdt je scherp.”
Soha Ghazoul, huisarts bij het AZC in Rijswijk en gezondheidscentrum Jan Hendrik in Den Haag

Ruimte voor belangrijke zaken

Huisarts Soha Ghazoul werkt één dag in de week in het asielzoekerscentrum in Rijswijk. Ook is ze voor de Politie Haaglanden als achterwacht beschikbaar voor advies over medische situaties in de arrestantencel. Daarnaast heeft zij haar eigen patienten bij het gezondheidscentrum Jan Hendrik in Den Haag (Arts en Zorg).

Verschillende onderzoeken hebben de afgelopen twee jaar inzicht gegeven in de manier waarop jonge huisartsen vorm willen geven aan hun vak. Zo blijkt dat de huisarts van nu behoefte heeft aan ruimte om naast de patiëntenzorg gehoor te kunnen geven aan andere zaken die hij of zij belangrijk vindt. Denk aan parttime werken om de zorg voor kinderen te kunnen combineren, maar ook aan het verder ontwikkelen van de eigen vaardigheden, bijvoorbeeld als kaderarts, of het op zich nemen van bestuurstaken. Anderen willen zich naast hun gewone praktijk inzetten voor een specifieke patiëntengroep, bijvoorbeeld voor laaggeletterden of, zoals Soha Ghazoul, voor asielzoekers.

Variatie

Ghazoul koos in 2007 na haar opleiding als huisarts eerst voor het waarnemerschap. Het kwam tegemoet aan haar behoefte aan afwisseling en het opdoen van ervaring op verschillende plekken. “Ik hou van variatie”, zegt ze, “ik wil niet steeds hetzelfde doen. Afwisseling vind ik gezonder, het is leuker en het houdt je scherp.” Enkele jaren geleden kreeg ze de kans om spreekuren te draaien in een asielzoekerscentrum. “Ik vind het fijn om die bijdrage te leveren”, legt ze uit. “Het gaat om mensen die in een moeilijke situatie verkeren en vaak moeilijke vragen hebben, dat is een uitdaging. Ik zie bijvoorbeeld veel psychische problemen. Verder heb je als huisarts in een asielzoekerscentrum ook andere taken, zoals het beantwoorden van vragen van advocaten of de IND. Of iemand chronische klachten heeft of een andere beperking speelt een rol bij de beoordeling van een asielaanvraag.”

Soha Ghazoul

Continuïteit

Na zes jaar waarnemen koos Ghazoul toch voor een vaste plek. “Daar krijg je met de tijd behoefte aan. Ik wilde graag meer continuïteit met de patienten. Als je een band wil opbouwen met mensen, heb je gewoon een vaste plek nodig.” Net als veel van haar collega’s noemt ze daarnaast pluspunten als doorbetaling bij ziekte en onderlinge vervanging (“Een gróót voordeel”). Inmiddels heeft Arts en Zorg begin 2018 de gezondheidszorg voor asielzoekers onder haar vleugels genomen en is het een vast onderdeel van Ghazouls werk geworden. “Ik ben drie dagen op het gezondheidscentrum in Den Haag en een dag in Rijswijk. Op andere dagen ben ik voor GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) beschikbaar voor advies en spoedgevallen. Die achterwacht doe ik ook voor de politie Haaglanden. Vroeger ging ik ook zelf naar het bureau om arrestanten te zien, maar nu word ik gebeld als er een probleem is.”