Specialist op het gebied van ADHD in de huisartspraktijk

"Voor mijn spreekuur voor kinderen met ADHD had ik denk ik in een gewone praktijk de tijd en het geld niet kunnen vinden.”
Stijn Verschuren, huisarts bij gezondheidscentrum Haveneiland in Amsterdam

Regie over leven en gezondheid

Huisarts Stijn Verschuren heeft in het Amsterdamse gezondheidscentrum waar hij werkt een spreekuur opgezet voor kinderen met ADHD. “Ik denk niet dat ik daar in een gewone praktijk de tijd en het geld voor had kunnen vinden.”

Als huisarts wil Verschuren mensen graag helpen om zelf regie nemen over hun leven en gezondheid. Het wekelijkse spreekuur voor kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen, sluit daar helemaal bij aan. “Het spreekuur geeft me méér tijd om met de kinderen in gesprek te gaan over wat ADHD nou eigenlijk betekent voor hun leven”, zegt hij. “Hoe zouden ze willen dat hun leven eruitziet? Ik probeer ze te activeren om zelf met hun leefstijl aan de slag te gaan. Het spreekuur gaat dus over veel meer dan het instellen van medicatie, het is ook coaching.”

Kans

Verschuren is er gelukkig mee dat het gezondheidscentrum hem deze kans heeft geboden. “Ik denk niet dat ik daar in een gewone praktijk de tijd en het geld voor had kunnen vinden. Nu bijvoorbeeld, nemen mijn collega’s tijdens het spreekuur mijn spoedgevallen waar.” De SAG, de organisatie waar het gezondheidscentrum deel van uitmaakt, nam ook de onderhandeling met de zorgverzekeraar voor haar rekening. Voor het eerste consult heeft hij nu een uur en voor de drie á vier vervolgconsulten een half uur. Daarna neemt de POH-Jeugd, die aan het centrum is verbonden, de controles over. “Mensen komen liever naar de vertrouwde huisartsenpraktijk, dan naar een speciale instelling. Kinderen ervaren het ook als minder stigmatiserend.”

Verschuren deed tijdens zijn studie het vak kinder- en jeugdpsychiatrie en werkte tijdens zijn huisartsopleiding al mee aan een ADHD-spreekuur voor volwassenen. Gaandeweg heeft hij zich nu ontwikkeld tot een specialist op het gebied van ADHD in de huisartspraktijk. Collega’s uit de hele organisatie consulteren hem regelmatig. Inmiddels behandelt hij ook volwassenen en wordt er gewerkt aan een tweede spreekuur in een ander gezondheidscentrum van de SAG. “De patiënten geven terug dat ze er veel aan hebben, dat geeft veel voldoening!”

Stijn Verschuren werkt sinds 2011 op het gezondheidscentrum Haveneiland op het Amsterdamse IJburg. Haveneiland is één van zestien gezondheidscentra van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG).