Wat willen jonge huisartsen?

Verschillende recente onderzoeken geven inzicht in de manier waarop jonge huisartsen vorm willen geven aan hun vak. Belangrijke instigators voor onderzoek zijn de krappe arbeidsmarkt en de veranderende zorg die ook gevolgen heeft voor de uitoefening van het huisartsenvak. De onderzoeken geven een beeld van wat huisartsen belangrijk vinden.

1. Onderzoek in opdracht van SSFG

Uit een onderzoek van SSFG blijkt dat jonge huisartsen en huisartsen die een verandering overwegen drie factoren belangrijk vinden. Ze kijken naar flexibiliteit, ofwel het combineren van het werk met andere passies (privé of professioneel), ze kijken naar inkomen (afhankelijk van hun situatie) en ze kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking.

Huisarts in loondienst van gezondheidscentra: verkenning van hun inkomen en van de ervaren voor- en nadelen, september 2018.

2. Onderzoek in opdracht van LHV, NHG, SBOH en Huisartsopleiding Nederland

De meerderheid van de huisartsen onder de 50 jaar wil zich binden: 7 van de 10 huisartsen wil zich voor langere tijd verbinden aan een vaste patiëntenpopulatie. Ook geven de meeste van hen de voorkeur aan een vaste werkkring. Dat blijkt uit een onderzoek van LHV, NHG, SBOH en Huisartsopleiding Nederland.

Onderzoek naar huisartsen en hun ambities in praktijkmanagement, zomer 2018.

3. Onderzoek in opdracht van VWS en LHV

Er dreigt in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen. Huisartsen letten bij het zoeken naar een werkplek met name op de ‘(carrière)mogelijkheden en omgevingsvoorzieningen voor de partner/het gezin, de nabijheid van familie en een gezonde werk-privébalans met mogelijkheid tot parttime werken’. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat VWS en LHV hebben laten uitvoeren.

Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg, november 2018. Zie ook de factsheet.

Inmiddels ligt er ook een plan van aanpak dat op dit onderzoek is gebaseerd.

Plan van aanpak Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg, april 2019.